Truy cập nội dung luôn

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 28/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6694

Đã truy cập : 43676789