Đường dây nóng Đường dây nóng

     Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

     Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

 Lãnh đạo Sở

 Nguyễn Đại Đồng

 Phó Giám đốc

 0912.298.158

 nddong.stnmt@bacninh.gov.vn

 

2

 Chi cục BVMT

 Lưu Xuân Hùng

 Chi cục trưởng

 0912.621.667

 lxhung.stnmt@bacninh.gov.vn

 

3

 Chi cục BVMT

 Lê Đức Thọ

 Phó Chi cục trưởng

 0982.557.036

 ldtho.stnmt@bacninh.gov.vn

 

4

 Chi cục BVMT

 Đặng Văn Đường

 Phó Chi cục trưởng

 0989.550.637

 dvduong.stnmt@bacninh.gov.vn

 

 

- Công văn 1849/STNMT-CCMT ngày 03/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Giải quyết kiến nghị của nhân dân qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường.

- Công văn 1850/STNMT-CCMT ngày 03/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Giải quyết kiến nghị của nhân dân qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường.

01 thg 1 1970 - 07:00:00

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4287

Đã truy cập : 43497385