Đường dây nóng Đường dây nóng

     Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

     Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

 Lãnh đạo Sở

 Nguyễn Đình Phương

 Phó Giám đốc

 0912.342.868

 ndphuong.stnmt@bacninh.gov.vn

 

2

 Chi cục BVMT

 Lưu Xuân Hùng

 Chi cục trưởng

 0912.621.667

 lxhung.stnmt@bacninh.gov.vn

 

3

 Chi cục BVMT

 Lê Đức Thọ

 Phó Chi cục trưởng

 0982.557.036

 ldtho.stnmt@bacninh.gov.vn

 

4

 Chi cục BVMT

 Trần Chung

 Phó Chi cục trưởng

0948.858.801

 ntchung.stnmt@bacninh.gov.vn

 

01 thg 1 1970 - 07:00:00

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8822

Đã truy cập : 43748792