Cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

09/02/2018 10:11 Số lượt xem: 3015

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ

Lĩnh vực

1

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Mức độ 3

Tài nguyên nước

2

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Mức độ 3

Tài nguyên nước

3

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Mức độ 3

Tài nguyên nước

4

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Mức độ 3

Tài nguyên nước

5

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

Mức độ 3

Tài nguyên nước

6

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Mức độ 3

Tài nguyên nước

7

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Mức độ 3

Tài nguyên nước

8

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Mức độ 3

Tài nguyên nước

9

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

Mức độ 3

Tài nguyên nước

10

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Mức độ 3

Tài nguyên nước

11

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Mức độ 3

Tài nguyên nước

12

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Mức độ 3

Tài nguyên nước

13

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Mức độ 3

Địa chất và khoáng sản

14

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Mức độ 3

Địa chất và khoáng sản

15

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Mức độ 3

Địa chất và khoáng sản

16

Gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

Mức độ 3

Địa chất và khoáng sản

17

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Mức độ 3

Địa chất và khoáng sản

18

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Mức độ 3

Đất đai - Chi cục quản lý đất đai

19

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Mức độ 3

Đất đai - Chi cục quản lý đất đai

20

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Mức độ 3

Đất đai - Chi cục quản lý đất đai

21

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mức độ 3

Đất đai - Chi cục quản lý đất đai

22

Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

Mức độ 3

Đất đai - Chi cục quản lý đất đai

23

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Mức độ 3

Đất đai - Chi cục quản lý đất đai

24

Cung cấp dữ liệu đất đai 

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

25 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh  Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

26

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

27

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

28

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

29

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

30

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

31 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu  Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

32

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

33

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

34 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân  Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

35

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

36

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

37

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

38 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất  Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

39

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

40

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

41

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

42

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

43

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

44

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

45

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

46

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

 

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

47

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Mức độ 3

Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai

48 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ    Đo đạc và bản đồ
Các văn bản liên quan đến cải cách hành chính
+ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011
+ Quyết định 100/QĐ-UBND ngày 19/02/2016
+ Kế hoạch 433/KH-UBND ngày 25/12/2017
+ Quyết định 2007/QĐ-UBND ngày 27 /12/2017
+ Quyết định 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/2017

Trên đây là danh sách chi tiết các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Tài  nguyên và Môi trường. Để thực hiện các thao tác vui lòng truy cập địa chỉ: http://dvc.bacninh.gov.vn

Các bài viết mới nhất