Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
Không tìm thấy dữ liệu

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 29/10/2019
Đến ngày : 29/11/2019
2Lấy ý kiến vào Dự thảo Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 04/05/2019
Đến ngày : 04/06/2019
3Lấy ý kiến dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 04/05/2019
Đến ngày : 04/06/2019
4Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tổng thể BVMT tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025.
Từ ngày : 12/12/2018
Đến ngày : 12/01/2019
5Dự thảo chương trình hành động nghị quyết TW 8
Từ ngày : 23/11/2018
Đến ngày : 27/11/2018
6

Lấy ý kiến dự thảo ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

du thao QĐ UBND.pdf

Từ ngày : 24/07/2018
Đến ngày : 24/08/2018
7

Lấy ý kiến dự thảo Quy định Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Du thao QĐ của UBND tỉnh.doc

Từ ngày : 27/04/2018
Đến ngày : 27/05/2018
8Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 11/04/2018
Đến ngày : 11/05/2018
9Lấy ý kiến vào dự thảo áp dụng một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường và sửa đổi, bổ sung đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 06/04/2018
Đến ngày : 06/05/2018
10Lấy ý kiến vào dự thảo quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 06/04/2018
Đến ngày : 06/05/2018
11Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 28/02/2018
Đến ngày : 28/03/2018
12

Lấy ý kiến vào dự thảo về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

 

Từ ngày : 31/01/2018
Đến ngày : 28/02/2018
13

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

 

Từ ngày : 25/12/2017
Đến ngày : 25/01/2018
14

Lấy ý kiến vào dự thảo ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 03/11/2017
Đến ngày : 03/12/2017
15

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 01/11/2017
Đến ngày : 01/12/2017
16

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 16/08/2017
Đến ngày : 16/09/2017
17

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác; tập kết; vận chuyển trái phép về: Cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 07/08/2017
Đến ngày : 07/09/2017
18

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định cơ chế cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 20/07/2017
Đến ngày : 20/08/2017
19

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Dự thảo Tờ trình

Từ ngày : 19/06/2017
Đến ngày : 19/07/2017
20

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định về thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo

Từ ngày : 07/04/2017
Đến ngày : 07/05/2017
Số dòng / trangTrang 1/11

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)