Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 14/10/2019 - Đến ngày : 20/10/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
14/10/2019
08:00
Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
Địa điểm:Tỉnh Thừa Thiên Huế
Lãnh đạo:PGĐ Nguyễn Đại Đồng
13:00
Dự hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể
Địa điểm:UBND tỉnh
Lãnh đạo:PGĐ Nguyễn Ngọc Sơn
Thứ ba
15/10/2019
08:00
Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058
Địa điểm:Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bắc Ninh
Lãnh đạo:PGĐ Nguyễn Đại Đồng
14:00
Kết quả giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ
Địa điểm:Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo:PGĐ Nguyễn Ngọc Sơn
Thứ tư
16/10/2019
08:30
Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”
Địa điểm:Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:PGĐ Nguyễn Đại Đồng
Thứ năm
17/10/2019
Thứ sáu
18/10/2019
Thứ bảy
19/10/2019
Chủ nhật
20/10/2019
Chương trình công tác
  • Tháng 8