Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 21/10/2019 - Đến ngày : 27/10/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
21/10/2019
Thứ ba
22/10/2019
Thứ tư
23/10/2019
Thứ năm
24/10/2019
Thứ sáu
25/10/2019
Thứ bảy
26/10/2019
Chủ nhật
27/10/2019
Chương trình công tác
  • Tháng 8