Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

05/05/2020 07:48 Số lượt xem: 216

(BNP) - Để hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 1563/TCT-KK yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế (NNT) thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung chính sách gia hạn nộp thuế.

Theo đó, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo quy định tới toàn thể NNT. Đặc biệt, tại từng địa bàn quản lý thuế, Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, chi nhánh, văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác thông tin tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, đảm bảo mọi NNT tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất để NNT thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho NNT. Cơ quan Thuế các cấp chủ động xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện theo từng nhóm đối tượng NNT trên địa bàn, đăng tải tài liệu hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho toàn thể NNT.

Ngành Thuế cũng nâng cấp phần mềm khai thuế và các ứng dụng trực tuyến để tiếp nhận đề nghị gia hạn của NNT, xác định lại thời hạn nộp của các khoản thuế và tiền thuê đất được gia hạn; bảo đảm việc áp dụng các chính sách hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi trên cơ sở ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin.

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn