Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

24/04/2019 10:21 Số lượt xem: 413

 Sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên đất là tiền đề cho phát triển bền vững. Bám sát sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quản lý, quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh được Chính phủ phê duyệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp giảm 11.110 ha, trong đó, đất trồng lúa 6.280 ha, đất trồng cây hàng năm khác 2.969 ha, đất trồng cây lâu năm 539 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1.316 ha, đất rừng phòng hộ 17 ha; chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 11.326 ha, trong đó ưu tiên cho đất khu công nghiệp 3.695 ha, đất phát triển hạ tầng 3.166 ha, đất ở tại nông thôn 992 ha, đất cụm công nghiệp 262 ha, đất thương mại, dịch vụ 335 ha...
Theo nhu cầu của các huyện, thị xã, thành phố, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đăng ký 1.544 dự án, tổng diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 6.891,88 ha, trong đó, đất trồng lúa 5.827,92 ha, đất trồng rừng 12,5 ha, được phân bổ như sau: Thành phố Bắc Ninh 233 dự án, diện tích 941,13 ha; thị xã Từ Sơn 269 dự án, diện tích 1.291,16 ha; huyện Tiên Du 262 dự án, diện tích 1.139,02 ha; Quế Võ 189 dự án, diện tích 515,89 ha; Gia Bình 153 dự án, diện tích 394,86 ha; Lương Tài 58 dự án, diện tích 125,17 ha; Thuận Thành 192 dự án, diện tích 1.206,1 ha; Yên Phong 161 dự án, diện tích 1.278,55 ha. 

 

Điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất hợp lý, thúc đẩy kinh tế phát triển. Ảnh: Trung tâm xã Yên Phụ, Yên Phong.


Thực tế cho thấy, tình hình vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn diễn biến phức tạp do chính quyền cấp cơ sở còn buông lỏng quản lý, dẫn đến một bộ phận hộ cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Một số tổ chức tự ý cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định gây khiếu kiện, có nơi khiếu kiện đông người trong thời gian dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống pháp luật đất đai có quá nhiều văn bản, thiếu tính đồng bộ, nên trong quá trình thực hiện, tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thường xuyên phải xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương, khiến tiến độ thực hiện các phần việc liên quan đến đất đai chậm muộn, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển các dự án. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án, nhất là các dự án trọng điểm còn chậm so tiến độ, do không xác định được nguồn gốc sử dụng đất, một bộ phận người dân đòi hỏi nhiều chính sách hỗ trợ chưa đúng, khó giải quyết.
Bám sát sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Cục quản lý đất đai tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng đối với công tác tuyên truyền quản lý đất đai, nhất là công tác quản lý đất đai ở cấp xã, thôn. Việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ và quy định của pháp luật. Rà soát các dự án BT, dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để có phương án giải quyết hợp lý. Tập trung thẩm định, tham mưu với tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 và 2020. Tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019, hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018 và lập dự án, tổ chức xây dựng bảng giá đất 5 năm (2020-2024) sát với thực tế.
Các huyện, thị xã, thành phố sớm giải quyết việc giao đất dân cư, dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Điều tra, đánh giá sát chất lượng, tiềm năng đất đai, có phương án sử dụng hợp lý, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng an toàn, bền vững.

Bài, ảnh: Hoài Anh
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn