100% đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính

26/11/2020 08:33 Số lượt xem: 356

126/126 đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thành việc đo đạc bản đồ địa chính, diện tích đo đạc 82.271,1 ha, đạt 100% so với diện tích tự nhiên, trong đó: Bản đồ tỷ lệ 1/500, diện tích 3.958,8 ha; bản đồ tỷ lệ 1/1000, diện tích 42.250,2 ha; bản đồ tỷ lệ 1/2000, diện tích 36.062,1ha; tổng số thửa đất đã đo đạc lập bản đồ địa chính 1.142.128 thửa.

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc, bản đồ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ngành chức năng đang thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh; kiểm tra các sản phẩm trích đo bản đồ địa chính; tổ chức cắm mốc giao đất, cho thuê đất trên thực địa theo quy định của Luật Đất đai.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn