Bắc Ninh: Đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

22/10/2019 08:40 Số lượt xem: 154

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn vừa dẫn đầu khảo sát đoàn khảo sát bảo vệ môi trường tại xã Phù Lãng, Ngọc Xá, Phương Liễu và xã Phượng Mao, huyện Quế Võ.

Qua khảo sát thực tế, các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại 4 xã trên địa bàn huyện Quế Võ sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo trình HĐND tỉnh trong chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh thời gian tới.

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá hiện trạng môi trường trong khu dân cư; việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường; chế độ cho người thu gom, vận chuyển rác thải và khảo sát thực tế hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phù Lãng, một số kênh mương, hệ thống cống thoát nước…

Qua khảo sát cho thấy, hiện nay, toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Quế Võ đều được thu gom, vận chuyển về xử lý tập trung tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phù Lãng, do vậy, tình trạng quá tải tại các bãi tập kết, điểm trung chuyển trong khu dân cư đã được hạn chế. Các địa phương đã bước đầu quan tâm đến công tác vệ sinh nội đồng, đầu tư xây dựng các thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thường xuyên thu gom, xử lý góp phần giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất….

Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống cống thoát nước trong các khu dân cư đều đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng dẫn đến tình trạng ngập úng, nhất là vào mùa mưa bão; trách nhiệm của một số doanh nghiệp xử lý chất thải trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường còn thấp, khí thải, nước thải sau khi xử lý chưa đảm bảo gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của nhân dân địa phương…

Nguồn: Theo monre.gov.vn