Bắc Ninh áp dụng giải pháp cải thiện môi trường nông thôn

26/07/2019 08:11 Số lượt xem: 257

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh thải ra môi trường khoảng 16.894 kg bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Để giải quyết triệt để vấn đề vỏ, bao bì thuốc BTVT thải ra môi trường, tỉnh Bắc Ninh đang bố trí lắp đặt các thùng chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, sau đó tổ chức thu gom định kỳ chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý.

Theo kế hoạch, tổng số thùng chứa cần lắp đặt trên toàn tỉnh là 14.376 thùng chứa. Tổng kinh phí cho toàn bộ dự án là 14 tỷ 376 triệu đồng.  Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để thu gom trực tiếp từ thùng chứa và vận chuyển đến các Nhà máy xử lý theo quy định với tần suất thu gom tối thiểu 6 tháng một lần.  

 Các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyên, phát động phong trào thu gom rác thải, phế thải làm sạch ruộng đồng, vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy các kênh mương; phát động và duy trì phong trào làm sạch đường làng, ngõ xóm; vận động nhân dân không đốt rơm rạ tại cánh đồng, bờ ruộng. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân hóa học; áp dụng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ; phổ biến nhân rộng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp; tận dụng các loại phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, sản xuất nấm…

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những hành động thiết thực để cải thiện môi trường nông thôn. Các huyện Yên Phong, Lương Tài đã xây dựng một số bể thu gom trên các cánh đồng từ nguồn hỗ trợ của các dự án nông nghiệp. Nhiều địa phương và các Hội, đoàn thể đang phát động phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

 
Hoàng Mai
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn
Các bài viết mới nhất