Bắc Ninh: Kết quả công tác tài nguyên môi trường 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

05/11/2020 08:39 Số lượt xem: 522

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 249/BC-STNMT về việc báo cáo kết quả công tác tài nguyên môi trường 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo nêu rõ, kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2020 đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, dự án bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng; phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động gây ô nhiễm, xả nước thải vào nguồn nước; tăng cường bảo vệ các hành lang lưu vực sông.
Đồng thời, Sở đã đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện các dự án: Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; mô hình xử lý làm sạch ao hồ tại một số ao hồ trung tâm trên địa bàn tỉnh; điều tra, đánh giá phân loại mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh; điều tra, đánh giá xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở đã trình Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 08 hồ sơ; xả nước thải vào nguồn nước 01 hồ sơ; thực hiện hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện trám lấp giếng không khai thác; triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Nước thế giới 2020.
Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước tới các tổ chức và tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên nước và khoáng sản.
Đồng thời, tập trung hoàn thiện phê duyệt các dự án: Đánh giá, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặt nguồn nước dưới đất; cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; xây dựng mô hình xử lý làm sạch ao hồ tại một số ao trung tâm.

Nguồn: Theo dwrm.gov.vn