Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Cầu

20/10/2020 08:28 Số lượt xem: 670

Lưu vực sông Cầu đang chịu tác động lớn từ hoạt động phát triển kinh tế- xã hội bởi nước thải công nghiệp từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, nước thải sinh hoạt ở các khu đô thị, khu dân cư... ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sông Cầu. Trong khi đó, đây lại là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất của tỉnh, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ môi trường nước cấp thiết, nhằm trả lại cảnh quan thiên nhiên sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy sản xuất phát triển.

Nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn góp phần làm sạch môi trường nước trên địa bàn.

Theo kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước mặt sông Cầu tại 6 điểm quan trắc của tỉnh cho thấy, các chỉ tiêu ô nhiễm như TSS, COD, Amoni... có xu hướng gia tăng, vượt cao so với quy chuẩn lên đến 11,9 lần, thậm chí có chỉ tiêu vượt ngưỡng 27,3 lần. Kiểm soát nguồn nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên lưu vực sông Cầu cho thấy: Có hơn 800 doanh nghiệp ở 10 khu công nghiệp; hơn 700 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và hơn 1000 cơ sở sản xuất nằm ngoài khu, cụm công nghiệp; 42 làng nghề đang hàng ngày xả nước thải ra môi trường. Tổng lượng nước thải phát sinh trong các khu, cụm công nghiệp khoảng hơn 100 nghìn m3 /ngày, đêm, nguồn nước thải từ các cơ sở sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp, tại các làng nghề chưa được điều tra, thống kê chính xác. Trong khi đó, nước thải từ các khu đô thị, khu tập trung dân cư rất lớn, có 5/8 huyện, thị xã/thành phố xả nước thải ra lưu vực sông Cầu. Trước thực trạng trên, tỉnh Bắc Ninh tập trung mọi nguồn lực để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, quan tâm đặt biệt đến việc đầu tư các hệ thống xử lý nước thải, nhằm hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Cầu.
Ông Nguyễn Đình Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Hiện nay có 9/10 khu công nghiệp hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam; 3 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ; 2 khu dân cư tập trung xây dựng hệ thống xử lý nước thải; 2 làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỉnh đã, đang nỗ lực triển khai hàng loạt các dự án xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt liên quan đến lưu vực sông Cầu. Cụ thể: Hoàn thành, đưa vào vận hành dự án xử lý nước thải khu công nghiệp Hanaka (thị xã Từ Sơn) trong năm 2020, bảo đảm 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (Yên Phong), công suất 350 m3/ngày, đêm, cụm công nghiệp Tân Chi (Tiên Du), công suất 1.500 m3/ngày, đêm; Đầu tư xây dựng 17 hệ thống xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, công suất khoảng 1.500 m3/ngày, đêm; Đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề sản xuất Bún Khắc Niệm, làng nghề sản xuất tái chế Giấy Phong Khê (thành phố Bắc Ninh); Hoàn thành, đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung thị xã Từ Sơn, giai đoạn I... Tổng lượng nước thải được xử lý trên địa bàn tỉnh khoảng 97.000 m3/ngày, đêm. Điều này cho thấy nguồn nước thải ra lưu vực sông Cầu đang rất được quan tâm, xử lý. Các địa phương còn tiến hành đẩy nhanh các dự án nạo vét, cải tạo hệ thống thủy lợi liên quan đến sông Cầu như dự án cải tạo dòng chảy hệ thống thủy nông sông Ngũ Huyện Khê; hệ thống kè tuyến đê Hữu Cầu... Từng bước cải tạo nguồn nước, hạn chế ô nhiễm, tiến tới làm sạch nguồn nước lưu vực sông Cầu.
Tỉnh yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất, xây mới phải có công nghệ sạch, hoặc có thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường 90%; 100% đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải đô thị; 100% điểm khai thác cát, sỏi lòng sông đúng quy hoạch; Tiếp tục rà soát, cải tạo môi trường nước các sông Ngũ Huyện Khê, Tào Khê, kênh Kim Đôi và các nguồn thải khác ra sông Cầu. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì hoạt động Trạm quan trắc nước mặt tự động trên hệ thống sông, kênh mương để theo dõi, giám sát diễn biến chất lượng nước. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung làng nghề Giấy Phong Khê giai đoạn II; hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Phú Lâm; triển khai giai đoạn II nhà máy xử lý nước thải tập trung thị xã Từ Sơn; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải các cụm công nghiệp và các đô thị còn lại trên địa bàn tỉnh... Đây sẽ là những giải pháp tối ưu bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, thiên nhiên này, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn