Các địa phương đã lựa chọn địa điểm xây dựng lò đốt rác công suất nhỏ

17/11/2020 10:04 Số lượt xem: 285

3 địa phương gồm thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, Yên Phong được xây dựng lò đốt rác công suất nhỏ tại các xã, phường, thị trấn theo Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2019-2025. Đến thời điểm này, các địa phương đã lựa chọn được địa điểm xây dựng và đang triển khai các bước theo đúng quy định.

Cụ thể: ở Từ Sơn đã có 5 lò đốt được lắp đặt xử lý rác thải cho 6 xã, phường gồm lò đốt phường Đình Bảng, công suất 2 tấn/h; lò đốt xã Phù Khê công suất 750 kg/h, xử lý rác cho xã Phù Khê và phường Trang Hạ; lò đốt phường Châu Khê công suất 02 tấn/h; Lò đốt phường Đồng Nguyên công suất 02 tấn/h; Lò đốt xã Hương Mạc công suất 3 tấn/h; 2 địa phương đang triển khai gồm xã Tam Sơn, diện tích khảo sát lập dự án khoảng 0,4 ha, Công ty Môi trường đô thị Từ Sơn đề xuất thực hiện dự án, xã Tương Giang, diện tích khoảng 0,4 ha, đang tiến hành xác định ranh giới và diện tích đất thu hồi đất.
Tại huyện Yên Phong, Công ty TNHH Môi trường Bầu trời xanh Yên Phong đầu tư xây dựng lò đốt rác mới thay thế 3 lò đốt rác (NFI05 và Model-1, Model-2) đã cũ và bị hư hỏng tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ để xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh của thị trấn Chờ và Khu vực trung tâm huyện; 8 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tại 10 xã đã thành lập hội đồng bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 3 xã đang tiến hành lựa chọn để thống nhất địa điểm.
Huyện Tiên Du có: 1 lò đốt rác công suất nhỏ tại xã Tri Phương bắt đầu hoạt động từ tháng 7-2020, công suất thiết kế 36 tấn/ngày, đêm; 8 địa điểm đang triển khai lắp đặt các lò đốt rác; 5 xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất và triển khai giải phóng mặt bằng. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tăng cường hiệu quả hoạt động của các lò đốt, bảo đảm xử lý cơ bản rác thải sinh hoạt nông thôn.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn