Cấp 4.669 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

08/07/2020 09:03 Số lượt xem: 513

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp 4.669 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó: Cấp lần đầu 568 giấy (tổ chức 17 giấy; hộ gia đình, cá nhân 551 giấy); cấp mới, cấp đổi, cấp lại do biến động đất đai 4.101 giấy (tổ chức 10 giấy; hộ gia đình, cá nhân 4.091 giấy).

Ngoài ra đã chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận đã cấp 5.688 trường hợp (tổ chức 72 trường hợp; hộ gia đình, cá nhân 5.616 trường hợp). Đăng ký biện pháp bảo đảm cho 12.514 trường hợp (tổ chức 362 trường hợp; hộ gia đình, cá nhân 12.152 trường hợp). Xác nhận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức khi thực hiện 14 dự án, với 1.062 lô đất ở. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 50 dự án, diện tích 171 ha; phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, giá cụ thể làm căn cứ tính tiền khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất của 18 dự án; phê duyệt phương án đấu giá, kết quả trúng đấu giá, quyết định đấu giá đối với 36 dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Công tác cấp, đổi, giao đất, cho thuê đất đúng quy định, mục đích yêu cầu, tránh xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

 

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn
Các bài viết mới nhất