Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

28/12/2018 15:52 Số lượt xem: 285

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018.

UBND thành phố Bắc Ninh đứng đầu nhóm các huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC thành phố Bắc Ninh)

 

Theo Quyết định, khối các Sở, ban, ngành có 16/17 đơn vị xếp nhóm tốt, 1 đơn vị xếp nhóm khá. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, có 7/8 đơn vị xếp nhóm khá, 1 đơn vị xếp nhóm trung bình.

Sở Xây dựng dẫn đầu khối Sở, ban, ngành với 96,5 điểm, xếp cuối cùng là Ban Quản lý các KCN tỉnh đạt 80 điểm. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, UBND thành phố Bắc Ninh dẫn đầu với 86,5 điểm; thấp nhất là UBND huyện Yên Phong đạt 72,5 điểm.

Kết quả chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua - khen thưởng hằng năm theo quy định.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn