Công bố Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Bắc Ninh.

06/09/2017 15:38 Số lượt xem: 3415

Sáng ngày 01/9/2017, Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tổ chức Công bố và trao Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường cho ông Trần Chung - Nguyên Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. Đồng chí Đào Quang Khải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh đã tới dự và trao Quyết định. ​

Thay mặt Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Duy Hồng - Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh đã công bố Quyết định số 426/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

Trao Quyết định cho đồng chí Trần Chung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, đồng chí Đào Quang Khải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở đánh giá và ghi nhận những nỗ lực và thành tích đã đạt được của đồng chí Trần Chung trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ đối với đồng chí Trần Chung trong thời gian tới tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, cùng tập thể lãnh đạo và Công chức, viên chức Chi cục Bảo vệ Môi trường đoàn kết, hợp tác, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Sở cũng mong rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường sẽ có chuyển biến từ lãnh đạo đến từng cá nhân, triển khai quyết liệt, năng động và sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đóng góp vào thành công chung cho sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Chung - Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường bày tỏ sự vinh dự khi được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm bổ nhiệm giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường và hứa tiếp tục phấn đấu, cống hiến toàn bộ khả năng, nhiệt huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi công bố

Đàm Ngân