Dừng hoạt động tất cả các bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

26/06/2020 08:23 Số lượt xem: 623

(BNP) - Để đảm bảo công tác phòng, chống lũ và các thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều, tại văn bản số 2109/UBND-NN.TN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động tất cả các bãi tập kết cát, sỏi lòng sông, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

Dừng hoạt động tất cả các bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố thông báo và tổ chức yêu cầu các Chủ bến bãi tập kết dừng hoạt động, đồng thời, yêu cầu các bãi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, xây dựng, đầu tư... khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tránh thất thoát tiền thuê đất nộp vào ngân sách nhà nước, xong trước 31/10/2020. Sau thời gian trên, bãi tập kết nào chưa hoàn thiện hồ sơ thì sẽ đưa ra khỏi quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổng hợp, báo cáo việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất, đầu tư xây dựng của các bến bãi tập kết trên địa bàn tỉnh, trong đó, lưu ý 17 bãi tập kết ngoài quy hoạch còn hay không còn hoạt động. Đồng thời, tham mưu, đề xuất hình thức xử lý đối với các huyện, thành phố không nghiêm túc thực hiện.

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn