Gia Bình chú trọng bảo vệ môi trường đồng ruộng

01/06/2020 14:51 Số lượt xem: 184

Là huyện thuần nông với diện tích sản xuất nông nghiệp trên 8.000 ha mỗi năm. Do đó hàng năm người dân Gia Bình cần sử dụng lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không nhỏ, cùng với đó là một lượng lớn chai, lọ bao bì đựng thuốc BVTV thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường.

Bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật được người dân thu gom để vào nơi quy định

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường từ bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV sau sử dụng. Đến nay, toàn bộ các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình đều được trang bị các thùng chứa bao bì, chai, lọ thuốc BVTV và được đặt trên các cánh đồng. Cùng với đó, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc BVTV và thu gom vỏ bao bì để đúng nơi quy định, nhằm giảm tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp các địa phương và bà con nông dân trên địa bàn huyện hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững.  Tuy nhiên, rác thải từ chai lọ, vỏ bao bì thuốc BVTV không thể tiêu hủy bằng cách chôn hoặc đốt như các loại rác thải thông thường, vì vậy để giảm tác tại với môi trường thì cần có sự quan tâm của các ngành chức năng để tiêu hủy đúng quy trình và đảm bảo an toàn. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường từ thuốc BVTV nói riêng ở nông thôn đã và đang là mối quan tâm cảu xã hội. Do đó, mỗi người dân trong huyện cần nêu cao ý thức BVMT để hướng đến một nền nông nghiệp sạch, bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường sống./.

 
Nguồn: Theo giabinh.bacninh.gov.vn