Gia hạn 5 tháng tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất

15/04/2020 07:24 Số lượt xem: 299

(BNP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dịch vụ lưu trú là một trong những lĩnh vực được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo Nghị định, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa...; sản xuất ôtô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, đều thuộc diện được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Bên cạnh đó là các lĩnh vực như vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Nghị định còn áp dụng cho các đối tượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), sẽ áp dụng gia hạn với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 và kỳ tính thuế quý I, II.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn với số thuế còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II/2020.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2020 trong 5 tháng, từ ngày 31/5.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 chậm nhất vào ngày 31/12/2020.

Thời gian gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất là 5 tháng.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn