Hội thảo về bảo vệ môi trường làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/09/2017 10:33 Số lượt xem: 3233

Ngày 31-8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học: “ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì (ảnh).

 
Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Thành viên Thường trực, lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; Thường trực HĐND cấp huyện trong toàn tỉnh.

Ban Tổ chức nhận được gần 30 bài viết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có 8 tham luận trực tiếp tại hội thảo, tập trung phân tích, đánh giá về: Thực trạng sản xuất và môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật và áp dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh…Các tham luận đều khẳng định: Những năm qua. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường làng nghề, cụm công nghiệp. Tỉnh triển khai nhiều giải pháp then chốt như quy hoạch các khu, cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra xa khu dân cư; hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố đầu tư xây dựng các công trình, hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung…Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây môi trường làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn là vấn đề nóng, hiệu lực, hiệu quả bảo vệ môi trường chưa cao, ý thức bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế, hành vi vi phạm pháp luật về môi trường vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở đó, các tham luận đề xuất nhiều giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, cụm công nghiệp như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường; huy động sự vào cuộc của cộng đồng; tăng cường vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xử lý ô nhiễm môi trường; kiến nghị HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.

Vân Giang
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn