Hội thảo về xây dựng bản đồ ô nhiễm đất.

12/10/2017 16:17 Số lượt xem: 4458

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường - Cộng hoà Liên bang Đức tổ chức: Hội thảo Khởi động Dự án Xây dựng tiềm năng và kết cấu hạ tầng cho việc xây dựng bản đồ ô nhiễm tại Việt Nam, thông qua ví dụ tại tỉnh Bắc Ninh (Dự án Capa Viet).

Tham dự Hội thảo có đại diện: Bộ Môi trường Cộng hoà Liên bang Đức, các chuyên gia của Viện Độc lập các vấn đề môi trường - Cộng hoà liên bang Đức (UfU), công ty MSP Bochum; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm qua, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài nước, với việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, xong phải đối mặt với nhiều vấn đề bức xúc, trong đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất đai cần sớm có giải pháp khắc phục. Thực trạng theo kết quả quan trắc của mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cho thấy tại nhiều vị trí quan trắc, các mẫu nước thải, nước mặt, không khí và đất có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn môi trường. Hiện nay về kết quả khảo sát, điều tra mức độ ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh còn hạn chế về số lượng và tần suất mẫu để phục vụ cho việc quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm đất.

Vì vậy việc lập bản đồ ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường đất nói riêng và công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Đ/c Nguyễn Đại Đồng - Phó GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Các Đại biểu phát biểu và thảo luận tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

 

Ngô Liên Phương