Hội thảo về xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề Tái chế nhôm văn môn

29/01/2019 08:41 Số lượt xem: 316

Ngày 23/0102019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng (CECoD) tổ chức Hội thảo về đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý đối với làng nghề Văn Môn. Đến dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Sở Y tế, Công thương, Khoa học và công nghệ, UBND huyện Yên Phong và UBDN xã Văn Môn.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày báo cáo thực trạng ô nhiễm môi trường, kết quả đánh giá sức khỏe cộng đồng và những kế hoạch bảo vệ môi trường tại làng nghề tái chế kim loại Mẫn Xá. Các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề như phương án quy hoạch điểm thu gom rác thải làng nghề; đề nghị địa phương tổ chức kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng đổ thải của các hộ sản xuất tại làng nghề hiện nay; các ngành phối hợp triển khai các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức môi trường giúp người dân hiểu rõ tác động của ô nhiễm đến sức khỏe cộng đồng và nâng cao sự đồng thuận của người dân trong triển khai các kế hoạch bảo vệ môi trường; Di dời các hộ cô đúc kim loại ra khỏi khu dân cư; cơ quan quản lý môi trường và cảnh sát môi trường tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra để đảm bảo kiểm soát tốt các nguồn ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất; bố trí ngân sách và nhân lực phù hợp xử lý các bãi xỉ thải hiện có để làm sạch làng nghề.

Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Văn Môn là yêu cầu cấp thiết đối với sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự phối hợp tích cực và duy trì lâu dài của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và từng hộ dân./.

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm:

Hình 1. Các chuyên gia trình bày kết quả nghiên cứu tại làng nghề Văn Môn

 

Hình 2. Các đại biểu thảo luận các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Văn Môn

Trương Thị Bích Phượng