Khảo sát việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

26/05/2020 14:16 Số lượt xem: 183

Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh vừa tiến hành khảo sát tình hình thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại 5 đơn vị, gồm: Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vigracera, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Điền, Công ty Cổ phần Khai Sơn, Công ty Cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn và Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Ninh.

Đoàn khảo sát kiểm tra quy trình xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Điền.

 

Qua khảo sát cho thấy, các đơn vị đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thu gom, xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt; thực hiện thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đúng quy định. Các đơn vị kiến nghị một số vấn đề: Hướng dẫn chủ đầu tư trong khu, cụm công nghiệp thực hiện các văn bản pháp luật mới quy định về bảo vệ môi trường, nhất là việc thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; có chế tài để phối hợp với chủ đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện ký hợp đồng duy tu bảo dưỡng hạ tầng và hợp đồng xử lý nước thải nhằm kiểm soát xả thải và thu phí bảo vệ môi trường; có biện pháp giải quyết việc 20 hộ dân thuộc khu phố Viêm Xá, phường Hòa Long (thành phố Bắc Ninh) từ năm 2013 đến nay không thực hiện nghĩa vụ nộp phí thoát nước thải;...

Đoàn khảo sát trao đổi, làm rõ những khó khăn, tồn tại trong việc thu, nộp phí bảo vệ môi trường của các đơn vị; ghi nhận kiến nghị để chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đề nghị 5 đơn vị được khảo sát thời gian tới cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tới các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp; thường xuyên bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để đáp ứng tốt việc thu gom, xử lý nước thải, nhất là nước thải công nghiệp; kiểm soát tốt nguồn nước thải đầu vào của các doanh nghiệp để phân loại, có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm định nguồn nước (sau khi đã xử lý) trước khi xả thải ra các công trình thủy lợi.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn