Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn

25/10/2018 09:38 Số lượt xem: 418

(BNP) – Sáng 23/10, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND thị xã Từ Sơn, trên địa bàn thị xã có 03 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã đi vào hoạt động, đó là cơ sở xử lý chất thải tại khu An Lạc Viên (phường Đình Bảng), khu đất chuôm Mạch Quện, xã Phù Khê và khu phố Đa Hội, phường Châu Khê.

Hiện có 03 cơ sở được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư và đang hoàn thiện các điều kiện để triển khai xây dựng. Trong đó, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đặt tại khu phố Cẩm Giang (phường Đồng Nguyên) đang được triển khai xây dựng, dự kiến đến tháng 02/2019 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động; cơ sở đặt tại thôn Thọ Trai (xã Tam Sơn) đã lựa chọn xong nhà đầu tư, tuy nhiên chưa nhận được sự ủng hộ của nhân dân; đối với cơ sở đặt tại xứ đồng Ngoại Đê, thôn Vĩnh Thọ (xã Hương Mạc), nhà đầu tư đang đề xuất xin điều chỉnh diện tích đất từ 0,4ha lên 5ha để nâng công suất xử lý rác.

Trên địa bàn huyện Tiên Du đang triển khai 04 dự án cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt nằm ở các xã Liên Bão, Tri Phương, Minh Đạo và Hiên Vân. Hiện các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, UBND huyện đang tiến hành đo đạc bản đồ địa chính để hoàn thiện hồ sơ, tiến hành giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án theo kế hoạch.

Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, UBND thị xã Từ Sơn cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xứ đồng Ngoại Đê, thôn Vĩnh Thọ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thôn Thọ Trai, xã Tam Sơn bàn giao đất để kịp thời giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tiên Du phối hợp với sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành làm việc với UBND xã Minh Đạo để thống nhất địa điểm xây dựng cơ sở xử lý rác thải; cung cấp thông tin quy hoạch cho 02 điểm Minh Đạo và Hiên Vân; đồng thời phê duyệt bản đồ địa chính cho 02 xã Liên Bão và Tri Phương, qua đó sớm triển khai thực hiện dự án trên địa bàn huyện Tiên Du theo đúng kế hoạch đề ra.

Liên quan đến đường vào cơ sở xử lý rác thải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với sở Tài chính xem xét nguồn vốn hỗ trợ huyện Tiên Du.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn