Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

25/12/2018 10:50 Số lượt xem: 213

Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, là đối tượng dễ gây tranh chấp, xung đột. Các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tương đối phức tạp có tính liên thông cao.

Cán bộ lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường (Trung tâm Hành chính công tỉnh) giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân.

 


Trước thực tế đó, những năm qua, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan thường trực đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa 79/79 TTHC ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công, đạt 100% số TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong số 79 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường có đến 40 TTHC thực hiện liên thông đến các cơ quan khác hoặc cần xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, chuyên gia… Tính từ đầu năm 2018 đến nay, có khoảng 30.000 hồ sơ/69.100 hồ sơ TTHC đã tiếp nhận, giải quyết có thực hiện liên thông ngang hoặc dọc như: UBND tỉnh,  Cục Thuế tỉnh, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã… Cơ bản các TTHC liên thông trong quá trình thực hiện đều có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị chuyển đến. Nhất là từ khi Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, quy trình giải quyết TTHC được thực hiện tại Trung tâm giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí.
Để đạt được kết quả đó, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tích cực công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy chế giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Cải tiến mạnh mẽ về trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hợp lý hóa quy trình, giảm công đoạn không cần thiết; xác định trách nhiệm của từng cơ quan cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan; cắt giảm thời gian giải quyết của hầu hết các TTHC xuống ít nhất 2/3 thời gian quy định của Chính phủ nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, như đối với thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung của vợ và chồng xuống còn 5 ngày; cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất xuống còn 10 ngày; cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng xuống còn 19 ngày...
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường còn một số khó khăn, hạn chế như: Hồ sơ liên thông đến các cơ quan, đơn vị khác phải đồng thời chuyển bản giấy và bản số gây mất thời gian; kiểm soát trên phần mềm bị hạn chế (do chưa thống nhất); việc kiểm soát trách nhiệm, chế tài xử lý khi phối hợp chưa cụ thể, rõ ràng.
Để khắc phục những hạn chế trên trong thời gian tới, theo bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thì cần xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng liên thông, liên kết, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu đa ngành, đa mục tiêu từ T.Ư đến địa phương để tạo hành lang pháp lý cụ thể về chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử; nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính nhất là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp; thiết lập các hệ thống ứng dụng, trong đó hoàn chỉnh hệ thống phần mềm tiếp nhận và trả kết quả với hệ thống nguồn mở cho phép khả năng tích hợp cao, có thể liên kết với phần mềm của ngành thuế, tài nguyên và môi trường; mở rộng phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp xã đối với các TTHC nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của công dân; đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, sẵn sàng kết nối và chia sẻ thông tin với các cấp, các ngành.

Nguồn: baobacninh.com.vn