Phân loại, xử lý chất thải hàng ngày để phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020 08:08 Số lượt xem: 514

(BNP) – Bộ Y tế vừa có văn bản số 1734/BYT-MT về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung thu gom, phân loại, xử lý chất thải hàng ngày và khi cần thiết.

Theo đó, để hạn chế sự lây lan, phát tán mầm bệnh ra môi trường và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế, những người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang theo đúng quy định; không tái sử dụng đối với khẩu trang sử dụng một lần.

Đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải hàng ngày và khi cần thiết để không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường, nhất là chất thải lây nhiễm, nước thải… Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý trong việc xử lý chất thải.

Cùng với đó, tăng cường giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử khuẩn nước thải y tế đảm bảo đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn