Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường: Ai gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm chi phí xử lý

01/02/2018 10:59 Số lượt xem: 3976

Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm; việc vận hành nhà máy xử lý nước thải Phong Khê ngày 30-1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường: Ai gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm chi phí xử lý
Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm; việc vận hành nhà máy xử lý nước thải Phong Khê ngày 30-1.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu kết luận.

Hiện nay, Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê do Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh vận hành với công suất từ 1.000 – 2.000 m3/ngày đêm; UBND Thành phố chỉ đạo đơn vị vận hành thông báo đến từng cơ sở sản xuất để đôn đốc các trường hợp còn nợ phí xử lý nước thải; trình UBND tỉnh cho phép gia hạn thực hiện thu phí dịch vụ thoát nước áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh xả thải vào nhà máy. Thành phố kiến nghị UBND tỉnh cho cơ chế mạnh như tạm ngừng cung cấp điện trong một thời gian nhất định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải vào nhà máy mà không nộp đủ phí xử lý nước thải.

Đối với việc giải quyết ô nhiễm làng nghề bún Khắc Niệm, sau khi có Kết luận số 07 ngày 19 – 1 - 2018 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thành phố đã họp với các sở, ngành, đơn vị tư vấn và thống nhất lựa chọn giải pháp xử lý nước thải phân tán để xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Để dự án triển khai kịp thời, Thành phố đề nghị tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp môi trường). Sau khi đầu tư xong hệ thống xử lý, phường Khắc Niệm sẽ chịu trách nhiệm vận hành  và thu phí từ các cơ sở phát thải để duy trì vận hành hệ thống theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Bắc Ninh là một trong những tỉnh quan tâm và đầu tư lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước cho công tác bảo vệ môi trường; yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc chung tay giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở có xả thải ra môi trường theo phương châm “Ai gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí xử lý”, không thể đẩy trách nhiệm cho Nhà nước.

Về việc giải quyết ô nhiễm tại làng nghề bún Khắc Niệm, yêu cầu các hộ dân xây dựng bể bioga xong trước ngày 31 – 3; chính quyền tăng cường kiểm tra chất lượng xây dựng và việc vận hành bể của từng hộ, trường hợp không thực hiện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Giao UBND Thành phố phối hợp Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam thống nhất giải pháp cải tạo để vận hành lại hệ thống xử lý nước thải cũ do đơn vị thiết kế; phấn đấu dự án xong trước ngày 15 – 5; cung cấp tài liệu cho Sở Tài chính tạm tính đơn giá xử lý nước thải xong trước ngày 10 - 2 để thông báo đến các hộ dân.

Đối với nhà máy xử lý nước thải Phong Khê, yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương kiên quyết thực hiện các biện pháp để thu 20% kinh phí đóng góp đầu tư xây dựng nhà máy và tiếp tục thu giá xử lý nước thải theo đơn giá quy định từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Thành phố Bắc Ninh khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của nhà máy trong thời gian sớm nhất; vận dụng tối đa các chế tài xử lý trong phạm vi cho phép đối với các trường hợp nợ đọng phí xử lý nước thải. Giao Công ty Điện lực Bắc Ninh kết nối với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xây dựng cơ chế, hành lang pháp lý cho việc dừng cung cấp điện đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không đóng phí xử lý nước thải.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn