Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Đăng Tý, bà Nguyễn Thị Lê tại thôn Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

21/06/2019 08:45 Số lượt xem: 269

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Đăng Tý, thửa đất số 85, tờ bản đồ số 2, diện tích 207,0 m2, mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: THôn Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 00126; cấp ngày 25/12/1997 theo Quyết định số 469/QĐ-CT của UBND huyện Tiên Sơn (nay là huyện Tiên Du)

Chi tiết file đính kèm: 371/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục