Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bà Đỗ Thị Bình tại thôn Do Nhà, xã Dương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

31/07/2019 11:11 Số lượt xem: 349

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Bà Đỗ Thị Bình thửa đất số 161, tờ bản đồ số: 4, diện tích 120 m2 (Theo đo đạc bản đồ địa chính năm 2002, chỉnh lý năm 2006 được thể hiện là thửa đất số 407, tờ bản đồ số 22, diện tích 120,0), mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành GCN: AB 734870; số vào sổ cấp GCN: 01088 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21/12/2005

Chi tiết file đính kèm: 462/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục