Quyết đinh V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Nguyễn Thị Kiên tại thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

10/01/2019 08:38 Số lượt xem: 158

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Kiên thủa đất số 01, tờ bản đồ: Mao Dộc, diện tích 243m2 (Theo bản đồ địa chính thành lập năm 2001, biên tập và chỉnh lý năm 2008 được thể hiện là thửa đất số 282, tờ bản đồ số 10, diện tích 242,0 m2), mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 00519 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 339/QĐ-UB ngày 24/11/2000.

Chi tiết file đính kèm: 10/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục