Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Văn Nhã, bà Nguyễn Thị Sánh tại khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

18/01/2019 10:08 Số lượt xem: 237

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Nhã thửa đất số 11, tờ bản đồ số 1P, diện tích 940,0 m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở, địa chỉ: thôn Cổ Mễ, xã Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay theo bản đồ địa chính đo đạc năm 1996; chỉnh lý năm 2018 là thửa đất số 11, tờ bản đồ số 1, diện tích 955,5m2 thuộc khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Số vào sổ cấp GCN 00223 QSDĐ/1254/QĐ-UB do UBND thị xã Bắc Ninh cấp theo Quyết định số 1254/QĐ-UB năm 1998

Chi tiết file đính kèm: 11/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục