Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Chu Xuân Quang tại khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

18/11/2020 09:05 Số lượt xem: 245

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh tại thửa đất số 111, tờ bản đồ số 2p, diện tích 186.0 m2 (nay là thửa đất số 167, tờ bản đồ số 27, diện tích 183,3 m2), mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); số vào sổ:... QSDĐ/318QĐ-UB ngày 13/12/1996 của UBND huyện Tiên Sơn (nay là thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết file đính kèm: 707/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục