Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Nguyễn Thị Huê tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

23/02/2021 09:21 Số lượt xem: 102

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp Hộ bà Nguyễn Thị Huê tại thửa đất số 328, tờ bản đồ số 02, diện tích 64,0 m2 (nay là thửa đất số 06, tờ bản đồ số 36, diện tích 66,0 m2); số vào sổ cấp GCN 00794; mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cấp theo Quyết định số 624/2001/QĐ-UB(H) của UBND huyện Tiên Du ngày 27/11/2001

Chi tiết file đính kèm: 76/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục