Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Vũ Thị Phông tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

23/02/2021 09:26 Số lượt xem: 131

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp Hộ bà Vũ Thị Phông tại thửa đất số 289, tờ bản đồ số 9, diện tích 401,0 m2 (nay là thửa đất số 895, tờ bản đồ 23, diện tích 403,1 m2); số vào sổ cấp GCN 03097; mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cấp theo Quyết định số 593/2001/QĐ-CT của UBND huyện Tiên Du ngày 19/11/2001

Chi tiết file đính kèm: 77/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục