Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Hữu Hiểu, bà Nguyễn Thị Loan tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

23/02/2021 09:32 Số lượt xem: 146

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Hữu Hiểu tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 25, diện tích 92,0 m2 (nay là thửa đất số 136, tờ bản đồ số 37, diện tích 93,0 m2); số phát hành GCN: K 685060, số vào sổ cấp GCN 0060; mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do UBND huyện Tiên Sơn (nay là UBND huyện Tiên Du) cấp theo Quyết định số 199/QĐ-CT ngày 21/06/1997

Chi tiết file đính kèm: 78/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục