Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nghiêm Đình Trụ, bà Nguyễn Thị Nhường tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

23/02/2021 09:37 Số lượt xem: 160

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nghiêm Đình Trụ tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 53, diện tích 123,9 m2; số vào sổ cấp GCN: 01069; mục đích sử dụng: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp theo Quyết định số 890/QĐ-CT ngày 14/09/2000 

Chi tiết file đính kèm: 79/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục