Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Thông, bà Nguyễn Thị Thành tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

26/02/2021 09:22 Số lượt xem: 136

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Thông tại thửa đất số 1, tờ bản đồ Do Nha, diện tích 317,0 m2 (nay là thửa đất số 29, tờ bản đồ số 21, diện tích 317,0 m2 được tách thành thửa đất số 364, tờ bản đồ số 21, diện tích 181,0 m2 và thửa đất số 365, tờ bản đồ 21, diện tích 136,0m2); mục đích sử dụng: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 00871 theo Quyết định số 386/QĐ-UB của UBND huyện Quế Võ cấp ngày 29/12/2000

Chi tiết file đính kèm: 84/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục