Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Văn Vinh, bà Tống Thị Quyên tại thôn Xuân Viên, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

24/04/2019 11:23 Số lượt xem: 172

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Vinh , bà Tống Thị Quyên thửa đất số 60, tờ bản đồ số: 7, diện tích 450 m2 (theo bản đồ địa chính thành lập năm 2002, chỉnh lý năm 2019 được thể hiện là thửa đất số 137, tờ bản đồ số 43, diện tích 440,5 m2), mục đích sử dụng: Đất ở: 288m2, đất vườn: 162 m2, thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Xuân Viên, xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Nay là thôn Xuân Viên, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); số phát hành GCN: S 820830 do UBND huyện Yên Phong cấp theo quyết định số 127/QĐ-UB ngày 12/4/2001.

Chi tiết file đính kèm: 206/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục