Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Dương Danh Lân tại thôn Chi Đống, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

21/06/2019 08:34 Số lượt xem: 198

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Dương Danh Lân, thửa đất số 240, tờ bản đồ số 08P, diện tích 389,0 m2 và thửa đất số 99, tờ bản đồ số 08P, diện tích 184,0 m2, mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Thôn Chi Đống, xã Tân Chi, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành: O 022016; số vào sổ cấp GCN: 00680; cấp  ngày 24/12/1998 theo Quyết định số 675/QĐ-CT của UBND huyện Tiên Sơn (nay là huyện Tiên Du).

Chi tiết file đính kèm: 370/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục