Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam tại Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

14/08/2019 08:33 Số lượt xem: 230

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam, thửa đất số 519, tờ bản đồ số 8, diện tích 13733,0 m2, mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp (Nhà máy sản xuất sơn Jungbu Eschem Việt Nam Bắc Ninh), địa chỉ thửa đất: Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Số phát hành Giấy chứng nhận CC 220583; số vào sổ cấp GCN: CT08838 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 21/01/2016.

Chi tiết file đính kèm: 485/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục