Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Trần Đức Phương tại thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

22/10/2019 08:26 Số lượt xem: 178

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Trần Đức Phương thửa đất số 52, tờ bản đồ số 13, diện tích 285,0 m2; mục đích sử dụng: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành GCN V 437634, số vào sổ cấp GCN: 00929 được UBND huyện Lương Tài cấp theo Quyết định số 479/QĐ-UB ngày 10/10/2002.

Chi tiết file đính kèm: 625/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục