Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Nguyễn Thị Tình, ông Phạm Tài Nam tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

22/05/2020 08:19 Số lượt xem: 48

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Tình, ông Phạm Tài Nam tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 07, diện tích 64,0 m2 (nay là thửa đất số 111, tờ bản đồ số 91, diện tích 70,6 m2), mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Thọ Môn, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (nay là khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh; vào sổ cấp GCN 00607/QSDĐ/240/1999/QĐ-CT do UBND huyện Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn) cấp ngày 15/12/1999.

Chi tiết file đính kèm: 319/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục