Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Đắc Dần, bà Nguyễn Thị Trang tại thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

22/05/2020 08:30 Số lượt xem: 78

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Đắc Dần tại thửa đất số 340, tờ bản đồ số 8, diện tích 519,0 m2 (nay là thửa đất số 19, tờ bản đồ số 42, diện tích 527,0 m2); mục đích sử dụng: T 300m2, V219m2; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài (theo văn bản số 365/UBND-TNMT ngày 29/4/2020 của UBND huyện Lương Tài được xác định lại: "Hộ ông Nguyễn Đắc Dần thành Hộ ông Nguyễn Đức Dần"; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 18/12/2050;); địa chỉ thửa đất: thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 02060 do UBND huyện Lương Tài cấp theo Quyết định số 290/QĐ-CT ngày 18/12/2000

Chi tiết file đính kèm: 323/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục