Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Phương Hữu Đệ, bà Nguyễn Thị Hiền tại thôn Bà Khê, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

22/05/2020 08:38 Số lượt xem: 120

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Phương Hữu Đệ tại thửa đất số 527c, tờ bản đồ số 4, diện tích 325,0 m2 (nay là thửa đất số 90, tờ bản đồ số 28, diện tích 340,0 m2); mục đích sử dụng: T 300m2, V 25m2; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài (theo văn bản số 378/UBND-TNMT ngày 8/5/2020 của UBND huyện Lương Tài được xác định lại: Mục đích sử dụng: Đất trông cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 09/5/2052;); địa chỉ thửa đất: thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 1724 do UBND huyện Lương Tài cấp theo Quyết định số 136/QĐ-H ngày 09/5/2002

Chi tiết file đính kèm: 324/QĐ-STNMT

Các bài viết mới nhất
Các bài viết cùng chuyên mục