Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Phương tại thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

22/05/2020 08:46 Số lượt xem: 121

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Đỗ Đăng Trang, bà Phạm Thị Phương tại thửa đất số: 84, tờ bản đồ số: 20, diện tích: 444 m2 (theo văn bản số 386/UBND-TNMT ngày 11/5/2020 của UBND huyện Lương Tài được đính chính là thửa đất số 84, tờ bản đồ số: 20, diện tích: 379,7m2); mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành GCN AĐ 784855, số vào sổ cấp GCN: H00479 do UBND huyện Lương Tài cấp theo Quyết định số 432/QĐ-CT ngày 10/7/2006

Chi tiết file đính kèm: 325/QĐ-STNMT

Các bài viết mới nhất
Các bài viết cùng chuyên mục