Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Đăng Khang tại thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

27/05/2020 15:37 Số lượt xem: 155

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Đăng Khang tại thửa đất số 68, tờ bản đồ số 01, diện tích 187,0 m2 (nay là thửa đất số 438, tờ bản đồ số 16, diện tích 197,0 m2); mục đích sử dụng: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 842 được UBND huyện Yên Phong cấp theo Quyết định số 489/QĐ-CT của ngày 15/12/2000

Chi tiết file đính kèm: 343/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục