Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Dương Thị Thu Hòa tại khu 1, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

08/07/2020 10:00 Số lượt xem: 160

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Dương Thị Thu Hoài tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 7, diện tích 61,1m2, mục đích sử dụng đất: T, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: khu 1, phường Đáp Cầu, thị xã Bắc Ninh (nay là khu 1, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh; số phát hành O 070867, số vào sổ cấp GCN 00081QSDĐ/307/QĐ-CT theo Quyết định số 307/QĐ-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 10/4/1999.

Chi tiết file đính kèm: 423/QĐ-STNMT

Các bài viết mới nhất
Các bài viết cùng chuyên mục