Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Văn Viễn, bà Nguyễn Thị Thừa tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

23/01/2019 08:33 Số lượt xem: 231

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Viễn, bà Nguyễn Thị Thừa thửa đất số 01, tờ bản đồ: Thôn Hữu Bằng, diện tích 403 m2 (Theo bản đồ địa chính thành lập năm 2003, chỉnh lý năm 2018 được thể hiện là thửa đất số 701, tờ bản đồ số 23, diện tích 408,0 m2), mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 00449 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 1799/QĐ-UB ngày 30/9/2004.

Chi tiết file đính kèm: 43/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục