Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ông Nguyễn Văn Mỹ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

22/05/2020 08:24 Số lượt xem: 51

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Nguyễn Văn Mỹ tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 23, diện tích 259,0 m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành GCN CG 172380; số vào sổ cấp GCN: CS 1715 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 03/11/2017

Chi tiết file đính kèm: 320/QĐ-STNMT

\
Các bài viết cùng chuyên mục